Runderen

Bedrijfsbegeleiding
Bij de meeste veehouders wordt er gebruik gemaakt van een vast periodiek schema wat betreft bedrijfsbegeleiding. We streven ernaar dat de vaste dierenarts van het bedrijf deze begeleiding uitvoert. Tijdens de bedrijfsbegeleiding kan er worden gekeken naar bijvoorbeeld de diergezondheid, vruchtbaarheid, klauwproblemen, voeding en het jongvee.

Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan
Het bedrijfsbehandelplan (BBP) is een door de dierenarts opgesteld plan waarin de voorgenomen behandelwijze van de mogelijk optredende dierziekten op het bedrijf van de veehouder wordt vastgelegd.

Het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) is een plan waarin, naast het bedrijfsbehandelplan, de maatregelen zijn beschreven die door de veehouder worden genomen om het gebruik van antibioticum te beperken. Deze plannen helpen de veehouder de huidige bedrijfssituatie in beeld te brengen. Verder geeft het een beeld van mogelijke risicofactoren op basis waarvan de rundveehouder de verbetering van de diergezondheid en verantwoord antibioticagebruik kan oppakken.

Koekompas
Het Koe-Kompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en dier gezondheid. Het Koe-Kompas laat middels een risicoanalyse zien waar uw sterke punten liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Kortom, een  praktisch instrument om de diergezondheid en dierwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren.

Vaccinaties
Er zijn diverse ziektes waartegen runderen preventief kunnen worden ingeënt. Vaccineren wordt steeds belangrijker, gezien de huidige regelwetgeving waarbij het antibioticagebruik omlaag moet. Informeer bij uw dierenarts naar de mogelijkheden.